Vad vill Frihetsförmedlingen göra?

I mitt uppdrag som Sveriges friaste byråkrat ingår att vara med och utveckla Frihetsförmedlingen. Som myndighet, som förmedling, som tankesmedja, som poetisk institution, som konstverk. Vad innebär detta i praktiken? Vad ska vi göra?

Jag gissar att de av er som redan är bekanta med Frihetsförmedlingen såväl som mitt uppdrag, eller som kanske bara är lite nyfikna, gärna skulle vilja veta lite om vad som kommer att ske framöver. Även om jag egentligen inte börjar min anställning förrän i september, har det varit svårt att inte engagera sig. Så jag och initiativtagarna har redan träffats flera gånger, spånat idéer och börjat planera året som kommer.

Vad har vi då talat om, där bakom (o)lyckta dörrar?

De idéer vi bollar just nu rör sig i huvudsak längs tre spår: hur vi vill stärka förmedlingsverksamheten, hur vi jobbar med opinionsbildning, möten och samtal samt hur vi utvidgar vår ”forsknings- och utvecklingsverksamhet”. Nedan berättar jag lite om hur tankarna går för vart och ett av dessa områden och delar med mig av några konkreta förslag på vad vi kan tänkas göra. Gränserna är dock flytande och jag ber er hålla i åtanke att mycket fortfarande är på idéstadiet.

1. Stärka förmedlingsverksamheten. Vi vill bli mer av en faktisk förmedling som ”matchar” frihetssökande och frihetsgivare med varandra. En kontaktyta för er som i en eller annan mening strävar efter ett friare liv och vill få hjälp eller dela detta med andra. Kanske känner du att du har fått nog av arbetslinjen och vill utforska möjligheter att frigöra dig själv och/eller samhället från den? Kanske vill du utforska din egen frihet i vardagen? Kanske vill du skapa gemenskap och handlingsutrymme vid sidan om näringslivet och offentlig sektor eller utanför arbetets och fritidsaktiviteternas sfärer? Eller kanske har du helt andra funderingar om frihet och vill dela med dig av tips, fria platser, råd eller idéer. Vår roll är att sätta er i kontakt med varandra och tillhandahålla stöd.

Konkreta idéer?

 • Fasta öppettider hos Frihetsförmedlingen. Vi kommer att ha en stående tid varje vecka då vi håller öppet för att ta emot frihetssökande och frihetsgivare i Skogens lokal på Masthuggsterassen i Göteborg, troligtvis måndagar ca 10-13. Då kan du träffa mig eller en handläggare för att komma vidare i frihetslivet.
 • Interaktiv webbsida. En utveckling av hemsidan är redan i full gång. Det ska bli möjligt att registrera sig som frihetssökande och/eller frihetsgivare och anmäla sitt intresse för olika aktiviteter. Du kommer att enkelt kunna ta del av stödmaterial.

2. Opinionsbildning, samtal och möten. Vi vill vara en frigörande kraft som bidrar till att rucka det politiska tänkandet från nuvarande inlåsningar i arbetslinjens tankefigurer. Vi vill på olika vis utmana både oss själva och andra att agera, samtala och tänka på nya, olika och kanske föränderliga sätt. Vad gäller opinionsbildning är och vill vi förbli partipolitiskt och ideologiskt obundna. Samtidigt är vi alla i grunden politiska varelser och kan inte undvika att inta olika positioner, om än aldrig så kort, om vi vill föra meningsfulla politiska samtal. Därför vill vi ge oss själva och andra friheten att yttra åsikter och tankar om det politiska, det känsliga och obekväma, men aldrig utan att vara beredda att omvärdera, vända och vrida det ifrågavarande ytterligare några varv. 

Konkreta idéer?

 • ”Valturné”. Under vecka 31, som det nu ser ut, kommer vi att göra några nedslag i Sommarsverige och upprätta tillfälliga Frihetsförmedlingskontor. Hur tänker semestermänniskan om arbetslinjen? Formerna för frihet? Vilka val är det vi egentligen är fria att göra?
 • Utställningar. På olika konstplattformar och i offentliga rum. Frihetsförmedlingens närvaro i samhället tror vi i sig bidrar till att skapa ett politiskt samtal som är vidare än det som förs längs arbetslinjen.
 • Workshops ”utanför-boxen”. Vi tänker oss träffar på olika teman där vi utforskar hur vi kan samtala om samhället, frihet, arbete och det goda livet utan att ständigt falla in i rådande tankeburar. Hur kan vi s.a.s. peta oss själva rakt i den offentliga logikens öga?  
 • Podcast. Intervjubaserad, i mån av tid. Kom gärna med förslag på vilka ni skulle vilja höra tala på temat frihet, byråkrati eller arbetssamhället. 
 • Nattliga samtal om frihet. Vilka är beredda att ta frågan om större frihet på så stort allvar att de är beredda att offra nattsömnen säg mellan kl 23-01, 00-02? Kan vi genom att störa vardagsrutinerna frigöra oss från rådande tankestrukturer?

3. Forskning och Utveckling. Vi vill utvidga det vi kallar vår forsknings- och utvecklingsavdelning för att på olika vis utforska och lära oss mer om de teman som Frihetsförmedlingen berör. Frihet, förstås. Men även arbetsideologi och byråkrati. Vi kommer dels driva egna (ut)forskningsprojekt men även skapa möjlighet för forskare, konstnärer och andra relevanta aktörer att knyta sin verksamhet till Frihetsförmedlingen.

Konkreta idéer? 

 • Intervjuer på temat ”möte med byråkratin”. Vi är intresserade av att lära oss mer om hur ett fokus på mätbarhet, dokumentation och administration i arbetslivet påverkar människors frihet och handlingsutrymme. Både dem som arbetar i byråkratiska organisationer och dem som möter dessa som kunder/brukare/medborgare. Vi vill lyssna till människors berättelser och dela med oss av vad vi därigenom lär oss.
 • Publikationer av anknutna forskare. Material och texter som tas fram av anknutna forskare publiceras och delas på hemsidan.
 • Utveckla kompetensen hos vår AI-byråkrat Kim Svensson, för att exempelvis söka, spåra och svara an på olika politiska mönster i sociala medier.
 • Nätverk med ”Frihetsagenter”. Vi har planer på att starta någon form av nätverk med arbetstagare inom byråkratiska organisationer vars uppgift blir att inifrån arbetslivet självt utforska villkoren för människors frihet. Hur ser det ut i praktiken, vilka inlåsningar har vi, vilka möjligheter har vi? Kan vi göra små frigörande aktioner på arbetsplatsen?
 • Utvärdera andra myndigheters frihetsarbete. Eventuellt genom att utveckla ett byråkratiskt underlag, som t ex en checklista, för andra myndigheter att själva använda i syfte att granska sin egen verksamhet med avseende på frihet. Tänk: ”Vi uppmuntrar medarbetare att arbeta deltid om de så önskar”.

Det finns fler planer, tankar och idéer, men detta var vad jag kunde komma på att dela med mig av just nu. Vi får se vilket av allt detta vi i praktiken har möjlighet att realisera framöver. Sannolikt kommer det dyka upp många andra alternativ. Kanske från dig?  

Vill du dela med dig av egna idéer eller ställa frågor? Då är det fritt fram att använda kommentarsfältet. Eller kontakta Frihetsförmedlingen direkt, förstås. Facebooksidan är också ett lämpligt forum för utbyte av idéer.

PS. Not om yttrandefrihet

När jag nu själv läser igenom det jag har skrivit kommer jag på mig själv med att tveka.  Vilka sårbarheter blottar jag? Kommer ni som läser ta ovanstående som ristat i sten? Kommer Frihetsförmedlingen att hållas ansvariga för och förväntas leva upp till allt detta? Kommer mina formuleringar leda till olösliga missförstånd? Blir ni besvikna, tappar lusten att engagera er?

Men det är så lätt att retirera till det alltför politiskt korrekta, det minutiöst planlagda, det filade språket, det konstruerade och tillrättalagda. Att alltid hålla sig till sin egen bekvämlighetszon. Och det är alltför vanligt att känna sig ofri att yttra sig, trots yttrandefriheten. Så jag väljer att ha tillit. Det blir vad det blir. Allt är föränderligt, men engagemanget är sant. 

1 tanke på “Vad vill Frihetsförmedlingen göra?”

 1. Ett tips till en person ni kan intervjua i en podcast: Roland Paulssen, kanske Sveriges kändaste arbetskritiker!

  Svara

Lämna en kommentar