Sveriges friaste podcast

Avsnitt #3: Ett samtal med kognitionsvetaren och konstnären Alex Berman som börjar i en spontan meditation kring ljudet från rören i studion och behovet av att rensa system, för att vandra vidare genom reflektioner kring föräldraskap och friheten som kärlekshandling, drömmen om oberoendet kontra behovet av relationer samt tekniker för ångesthantering. Andra delen av samtalet leder vidare in i medvetandefilosofi och skillnaden mellan artificiella dialogsystem och mänsklig kommunikation. 

Avsnitt #2: Ett samtal med filosofen Jonna Bornemark som börjar i frågan om kroppslighet och det sinnliga i det abstrakta för att därefter reflektera över skillnaden mellan att gå på autopilot och att verka med närvaro i dagens organisationer och arbetsliv. Därefter landar samtalet i frågan om hur en motsvarighet till beginrörelsen på 1200-talet skulle kunna se ut idag. Vad kan vi lära oss av mystikern Mechthild von Magdeburg? Vad är skillnaden mellan ekonomiskt värde och det verkligt värdefulla? Hur kommer vi åt vår urvilja? Kan vi förändra samhället genom att experimentera med hud och njutning?

Avsnitt #1: Ett samtal med kyrkoherde Fredrik Ivarsson som tar sin utgångspunkt i det faktum att Fredrik beslutade att ge de pengar som skulle ha gått till julgåvor åt personalen i Varbergs församling till den klimataktivistiska rörelsen Extinction Rebellion istället. Samtalet handlar om civil olydnad och klimatkrisen men också om kristendomen som ett sätt att tala om Gud, och Gud som ett sätt att tala om andliga upplevelser, inspiration och förundran. Är kristendomen skyldig till en separation mellan människa och natur? Vad handlar den andra skapelseberättelsen om? Vad är skillnaden mellan sorg och ångest och hur ser relationen mellan sanning och frihet ut?

Om Sveriges friaste podcast

Sveriges friaste podcast är en experimentell samtalsserie med Sveriges friaste byråkrat Cecilia Jonasson och gäster. Innehållet cirklar kring frågan om frihet och rör sig på såväl politisk, samhällelig, personlig, andlig och filosofisk nivå. Innehållet i avsnitten är inte på förhand bestämda utan samtalen tillåts ta form på ett organiskt vis. Avsnitt är endast sparsamt redigerade och tar den tid samtalsparterna behöver. En stor tillit sätts till lyssnarnas nyfikenhet och öppna sinnelag.

Du kan lyssna direkt här på sidan eller via vanliga podcastplattformar såsom Spotify, Itunes, Anchor m.fl.           

Fotograf: Sarah Perfekt 

Lämna en kommentar