Sveriges friaste byråkrat

Tjänsten som Sveriges friaste byråkrat är unik i sitt slag. Ett avlönat jobb för att motverka lönearbetets inlåsningseffekter. En byråkrat som utforskar frihet. Hur hänger det ihop?

Under ett år kommer Cecilia Jonasson att ha detta paradoxala uppdrag. Här bloggar hon under tiden om sina tankar och upplevelser.

Frihetsförmedlingen

Frihetsförmedlingen är en obunden myndighet, en tankesmedja och ett konstverk som verkar för att öka människors handlingsutrymme och frigöra dem från strukturell inlåsning.

Vid sidan av huvuduppgiften, som är stöd till frihetssökande och frihetsgivare, bedriver förmedlingen forskning och utveckling samt opinionsbildning.