Sveriges friaste byråkrat

Sveriges friaste byråkrat är ett levande konstverk, som uppstod ur den självorganiserade myndigheten och konstverket Frihetsförmedlingen. Med finansiering från Kulturbryggan anställdes Cecilia Jonasson den 1 september 2018 under denna paradoxala titel, med uppdraget att utforska frihetens innebörd i förhållande till samtida inlåsningsstrukturer såsom lönearbete, konsumtion, byråkrati och ekonomism. Fram till och med hösten 2019 verkade hon sida vid sida med initiativtagarna och konstnärerna Lars Noväng och John Huntington i detta syfte.

Numera bär Cecilia Jonasson den paradoxala tituleringen och projektet "Sveriges friaste byråkrat" vidare på egen hand. Hon fortsätter att utforska frihetens innebörd på nya, skiftande sätt, bland annat genom denna blogg. På så vis lever konstverket vidare. Numera fristående från men i samarbete med Frihetsförmedlingen.

Frihetsförmedlingen

Frihetsförmedlingen är en obunden myndighet, en tankesmedja och ett konstverk som verkar för att öka människors handlingsutrymme och frigöra dem från strukturell inlåsning.

Vid sidan av huvuduppgiften, som är stöd till frihetssökande och frihetsgivare, bedriver förmedlingen forskning och utveckling samt opinionsbildning.