Sveriges friaste byråkrat

 

 

 

 

 

Sveriges friaste byråkrat

Sveriges friaste byråkrat är ett levande konstverk, som uppstod ur den självorganiserade myndigheten och konstverket Frihetsförmedlingen. Med finansiering från Kulturbryggan anställdes Cecilia Jonasson den 1 september 2018 under denna titel, med uppdraget att under ett drygt år utforska frihetens innebörd i förhållande till samtidens tankestrukturer såsom ekonomismen, arbetslinjen och individualismen. Tillsammans med initiativtagarna och konstnärerna Lars Noväng och John Huntington arrangerade hon workshops och seminarier på temat, utvecklade ett koncept för frihetsinspektioner på arbetsplatser samt höll regelbundet enskilda ”frihetshandläggningar” med ”frihetssökande” på scenkonstplattformen Skogen i Göteborg. Cecilia tog även initiativ till nätverket Fria byråkrater där ett 60-tal tjänstemän och anställda från olika organisationer, företag och arbetsplatser med hjälp av konstnärlig metod utforskade marknadsekonomins inverkan på människa och samhälle, bl. a. i samarbete med Jonna Bornemark.

Sedan anställningens avslutades i november 2019 har Cecilia fortsatt att utforska frihetens innebörd på nya, skiftande sätt, bland annat genom podden Sveriges friaste podcast. På så vis lever konstverket vidare. Numera fristående från men i samarbete med Frihetsförmedlingen.

Frihetsförmedlingen

Frihetsförmedlingen är en obunden myndighet, en tankesmedja och ett konstverk som verkar för att öka människors handlingsutrymme och frigöra dem från strukturell inlåsning. Vid sidan av huvuduppgiften, som är stöd till frihetssökande och frihetsgivare, bedriver förmedlingen forskning och utveckling samt opinionsbildning.