Cecilia Jonasson

Om

Cecilia Jonasson tillträder i september 2018 befattningen som Sveriges friaste byråkrat på Frihetsförmedlingen. Hon kommer närmast från en tjänst som kommunikatör vid förvaltningen för inköp och upphandling i Göteborgs Stad, där hon bland annat har haft ansvaret för kommunikationen kring social hänsyn i offentlig upphandling. Att på nära håll följa kommunens arbete med att skapa jobb för långtidsarbetslösa genom upphandling har gett Cecilia en unik inblick i sambanden mellan politik, offentliga affärer och arbetsmarknad. Rollen som kommunikatör har också gett närkontakt med de skiftande narrativ som avspeglar samhällsaktörers olika positioner vad gäller både ekonomi, social hållbarhet och andra politiska mål. Som medskapare av podcasten ”Röster om upphandling” har Cecilia också intervjuat näringsidkare, politiker, byråkrater och medborgare om frågor som i slutändan rör skattemedel och samhällsstyrning.

Cecilia har också en gedigen utbildningsbakgrund med magisterkompetens i såväl vetenskapsteori som kommunikation. I sin akademiska studier har hon intresserat sig särskilt för sådana aspekter av den mänskliga tillvaron som svårligen låter sig mätas eller observeras i en vetenskapligt objektiv mening.

Hon har även arbetat inom folkbildningssektorn som verksamhetsutvecklare och administratör vid flera olika studieförbund, främst med områdena musik, teater och dans.

mig

”Ditt CV ser ut som en tankekarta”, sa en arbetsgivare en gång till mig. Hon hade tagit in mig som joker i rekryteringsprocessen. Jag gick därifrån utan att söka jobbet, men full av glädje över att äntligen ha fått en hållbar tankefigur för min bakgrund. I mitt CV brottas nämligen Afrikastudier med naturguidning i Tornedalen, medvetandefilosofi med kommunikationsuppdrag, receptionistjobb med pianolärarjobb och många andra sammantaget spretiga erfarenheter.

I takt med åldern stiger förväntan på att man inte bara ska "hitta sig själv" utan dessutom förverkliga detta själv på arbetsmarknaden. Ungdomens utsvängningar ska om inte tyglas så åtminstone omdirigeras i entreprenörsriktning. Allt det där du har varit, upplevt och intresserat dig för ska trattas ner i kategorierna arbete, utbildning och fritid. För mig har denna flaskhals skapat konvulsioner som fått mig att värja mig i det längsta. Inte minst för att det "själv" jag trots allt har funnit tycker rätt illa om att orientera sig i ett samhälle där ekonomisk tillväxt och marknadsföringsbar identitet betyder allt.

Jag tycker om att styra mina steg efter tankens nyfikenhet, att gå på känsla, att ta tillfällen i akt, eller oaktat ge efter för infall. Jag tycker också om att bara vara, ta dagarna som de kommer. Och att samtala, utforska, byta perspektiv. En sådan attityd skapar inte nödvändigtvis någon trappa eller karriärstege. Inga spikraka vägar uppåt. Resultatet påminner snarare om en labyrint, ur karriärssynpunkt. Den röda tråden blir oerhört svår att urskilja, inbäddad som den blir i en fläta. Inte en tråd, utan flera. Men kommunikatör som just jag (också) är, har jag förstås kunnat välja raster efter situation och ändå lyckats avge lämpliga sken för att kunna hanka mig fram i arbetssamhället.

Att jag nu fått arbetet som Sveriges friaste byråkrat för Frihetsförmedlingen känns overkligt och fantastiskt bra. Vem kunde tro att det skulle komma en tjänst för vilken hela mitt virrvarr till bakgrund kan vara en fördel? Vem kunde tro att jag skulle få möjligheten att kämpa inte bara för min egen, utan för andras, frihet? Och att jag kunde få göra detta genom att vara mig själv? Det är åtminstone så jag tolkar friheten i min nya byråkratiska roll.

* * *

Kontakt:

cecilia[at]frihetsformedlingen.se