Cecilia Jonasson

Om

Cecilia Jonasson tillträdde i september 2018 befattningen som Sveriges friaste byråkrat på Frihetsförmedlingen. Då kom hon närmast från en tjänst som kommunikatör vid förvaltningen för inköp och upphandling i Göteborgs Stad, där hon bland annat hade ansvaret för kommunikationen kring social hänsyn i offentlig upphandling. Att på nära håll följa kommunens arbete med att skapa jobb för långtidsarbetslösa genom upphandling gav Cecilia en unik inblick i sambanden mellan politik, offentliga affärer och arbetsmarknad. Cecilia har även en bakgrund inom folkbildningssektorn som bland annat verksamhetsutvecklare för dans och teater på Studiefrämjandet i Uppsala län. Hon har i perioder även verkat som kulturskapare och bland annat skrivit musik, gjort musikalisk-empatiska experiment, drivit ett filosofiskt café i Skövde, varit kapellmästare för en musikteater och är en av grundarna till det existentiella samfundet Empty Space Temple.

Cecilia har också en gedigen utbildningsbakgrund med en kandidat i medvetandefilosofi och magisterkompetens i såväl vetenskapsteori som organisationskommunikation. I sina akademiska studier har hon intresserat sig särskilt för sådana aspekter av den mänskliga tillvaron som svårligen låter sig mätas eller observeras i en vetenskapligt objektiv mening.

Idag arbetar Cecilia som konstkoordinator och redaktör för podden ”En annan ART” vid Kultur- och fritidsförvaltningen  i Varbergs kommun, samtidigt som hon under titeln som Sveriges friaste byråkrat fortsätter att utforska innebörden av frihet i samtiden.

mig

”Ditt CV ser ut som en tankekarta”, sa en arbetsgivare en gång till mig. Hon hade tagit in mig som joker i rekryteringsprocessen. Jag gick därifrån utan att söka jobbet, men full av glädje över att äntligen ha fått en hållbar tankefigur för min bakgrund. I mitt CV brottas nämligen Afrikastudier med naturguidning i Tornedalen, medvetandefilosofi med kommunikationsuppdrag, pianopedagogik med konstkoordinering och många andra till synes spretiga erfarenheter.

Jag tycker om att styra mina steg efter tankens nyfikenhet, att gå på känsla, att ta tillfällen i akt, eller oaktat ge efter för infall. Jag tycker också om att bara vara, ta dagarna som de kommer. Och att samtala, utforska, byta perspektiv. En sådan attityd skapar inte nödvändigtvis någon trappa eller karriärstege. Inga spikraka vägar uppåt. Resultatet påminner snarare om en labyrint, ur karriärssynpunkt. Den röda tråden blir oerhört svår att urskilja, inbäddad som den blir i en fläta. Inte en tråd, utan flera. Men kommunikatör som just jag (också) är, har jag ofta kunnat välja raster efter situation och lyckats avge lämpliga sken för att kunna hanka mig fram i arbetssamhället.

Tjänsten som Sveriges friaste byråkrat för Frihetsförmedlingen var en overklig lyckoträff. Vem kunde tro att det skulle komma en tjänst för vilken hela mitt virrvarr till bakgrund kan vara en fördel? Vem kunde tro att jag skulle få möjligheten att utforska innebörden av frihet inte bara för min egen skull, utan även för andras? Och att jag kunde få göra detta genom att ”bara” vara mig själv? Något som visserligen är enklare sagt än gjort. Att navigera i världen med friheten hos ett konstverk är hur som helst ett privilegium jag aldrig hade kunnat drömma om. Friheten består bland annat i att inte behöva verka i världen efter någon på förhand bestämd mall, identitet eller tjänstebeskrivning. Det är upp till dem jag möter att se och tolka mig och vårt möte som de vill.  

Idag försörjer jag mig i huvudsak som deltidsanställd på Kultur- och fritidsförvaltningen i Varbergs kommun där jag till min stora glädje har chefer och kollegor som kan se och ta tillvara min kompetens på flera olika områden, främst konst och kommunikation. Samtidigt försöker jag praktisera mig fram till andra och nya sätt att leva på. 

* * *

Kontakt:

cecilia[at]sverigesfriastebyrakrat.se